Ubytovací řád a podmínky ubytování

Ubytování v apartmánech LaBouda je možné jen při dodržování ubytovacího řádu a splnění podmínek.

Ubytovací řád

Ubytovaní jsou povinni

 • udržovat pořádek
 • neničit věci, které byly poskytnuty do užívání
 • dodržovat noční klid, neobtěžovat nadměrným hlukem
 • nepřemísťovat nábytek uvnitř budovy
 • nábytek z vnitřního vybavení nenosit mimo budovu
 • nenosit mimo budovu lůžkoviny a ručníky
 • využívat pouze venkovní vyhrazené prostory
 • při odchodu uzamknout celý objekt včetně wellness a zavřít okna (doporučujeme vypnout klimatizaci)
 • v domě nejsou povolena žádná domácí zvířata
 • užívání venkovního vybavení a prostor na vlastní zodpovědnost
 • za škody způsobené vlastními elektrickými přístroji nese plnou odpovědnost nájemce

Předání ubytování v den příjezdu (CHECK-IN) nejdříve od 16:00

Předání vyklizeného ubytování v den odjezdu (CHECK-OUT) nejpozději do 10:00

V domě je zákaz kouření, kouřit lze pouze mimo ubytovací objekt (nedopalky do popelníku).
Dodržujte noční klid od 23:00 hod. do 7:00 hod.

Zaplacením ceny za ubytování ubytovaný přijímá výše uvedený ubytovací řád.

Podmínky ubytování

Povinnosti Klienta  

Klient užívá apartmán pro účely přechodného ubytování. Klient užívá apartmán a zařízení odpovědně v souladu s ustanoveními této smlouvy. Apartmán je Klientovi předán v dobrém stavu v určený den a hodinu. Při odchodu Klienta bude ověřen inventář a stav čistoty apartmánu. Do apartmánu mohou vstupovat oprávnění zástupci Poskytovatele ubytovacích služeb za účelem údržby a oprav a k zajištění řádného plnění této Smlouvy. Při odchodu musí Klient vrátit apartmán v čistém a upraveném stavu a bez poškození. V případě poškození je Klient povinen uhradit prokazatelně vzniklou škodu. Podnájem apartmánu klientem je zakázán. 

Dodržujte Domovní řád. S ohledem na obecní vyhlášku jsou hodiny nočního klidu denně mezi 23. hodinou večerní a 7. hodinou ranní. V této době je povinen Klient respektovat práva ostatních nájemníků v domě a zdržet se nadměrného hluku. V případě rušení nočního klidu jsou ostatní nájemci oprávněni volat policii. 

Všechny prostory naší budovy a apartmánů jsou striktně nekuřácké, s výjimkou prostor ke kouření přímo k tomu určených (balkón či terasa, atd.). V případě, že budou v apartmánu stopy po kouření, bude Vám účtována smluvní pokuta ve výši 200 EUR. V případě spuštění planého požárního poplachu, zapříčiněného kouřením, je účtována pokuta ve výši 50 EUR.

Ukončení smlouvy

Smlouva je ukončena uplynutím doby, na kterou byla sjednána. Poskytovatel ubytovacích služeb je také oprávněn ukončit smlouvu s okamžitou platností v případě, že Klient porušuje hrubě své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy a/nebo dobré mravy. Hrubým porušením povinností se rozumí zejména rušení nočního klidu (nadměrný hluk) a poškozování vybavení apartmánu. V takovém případě je Klient povinen apartmán okamžitě opustit. 

Předčasné ukončení pobytu

Pokud Klient ukončí ubytování dříve než bylo sjednáno v této smlouvě, je povinen zaplatit celkovou cenu za ubytování.

Inventář

Klient přebírá apartmán s inventářem specifikovaným níže v této Smlouvě nebo ve Welcome Kit příručce apartmánu.

Kuchyň a obývací pokoj: toaster, rychlovarná konvice, kávovar Nespresso, sada hrnců, sada nádobí, 4 židle, televizor, 2 křesla
Ložnice: postele, polštáře a peřiny, lampy a 2 televizory
Koupelna: 4 ručníky, 4 osušky, župany

Náhrada škod

Poskytovatel ubytovacích služeb je oprávněn požádat Klienta o úhradu vratné zálohy v celkové výši 200 EUR, která se může skládá z:

 1. 200 EUR (v případě, že apartmán bude vrácen poškozený (poničené vybavení) nebo v případě nedoplatků za ubytování či jiné služby)
 2. 30 EUR (v případě, že po odjezdu Klienta bude nutný nadstandardní úklid, protože zanechal apartmán / byt ve větším nepořádku, než je běžné)
 3. 100 EUR (v případě, že si ostatní nájemníci budou stěžovat na nadměrný hluk)
 4. 100 EUR (v případě porušení zákazu domácích mazlíčků)
 5. 200 EUR (v případě porušování zákazu kouření) V případě spuštění planého požárního poplachu, zapříčiněného kouřením, je účtována pokuta ve výši 50 EUR.
  Tato záloha může být zaplacena v hotovosti nebo kreditní kartou a může být kdykoliv požadována. Tato záloha bude vrácena do 48 hodin po Klientově odjezdu za předpokladu, že nebude využita.

V případě, že Klient vratnou kauci nezaplatí a při jeho odjezdu je:

 • apartmán poškozený (poškozené vybavení) a Klient poškození Poskytovateli ubytovacích služeb nenahradil, a/nebo
 • existují nedoplatky za ubytování a jiné služby, a/nebo
 • je potřeba apartmán nadstandardně uklidit,
  je Poskytovatel ubytovacích služeb oprávněn účtovat příslušnou částku k tíži kreditní karty Klienta.

Děkujeme za dodržování a těšíme se na vás.